Merel Munt Foundation

De Merel Munt Foundation ondersteunt mensen met een beperking financieel om bijzondere dagjes ‘uit’ te realiseren die anders niet mogelijk zouden zijn.

De Merel Munt Foundation is opgericht door het merk MerelbyFrederiek en notarieel geregistreerd in 2011. Initiatiefneemster van foundation is Frederiek Waninge, de ontwerpster achter het merk MerelbyFrederiek. Een percentage van elke verkochte tas, portemonnee of ander product wordt twee keer per jaar geschonken aan de foundation.

De doelgroep waarvoor de Merel Munt Foundation iets wil betekenen zijn kinderen en jong volwassenen met een beperking die verblijven in begeleide woongroepen. De benodigde zorg en ondersteuning is meestal in voldoende mate voorhanden, hier zijn voldoende financiële middelen voor. Maar door veranderende wet en regelgeving de afgelopen jaren zijn de inkomens van deze mensen meer onder druk komen te staan, inkomen dat nodig is om je te huisvesten en te voorzien in je levensonderhoud. Waarbij weinig financiële ruimte is om deel te nemen aan leuke activiteiten

Om die reden is de Merel Munt Foundation opgericht. Deze foundation, met een onafhankelijk bestuur, wil graag een bijdrage leveren aan het welzijn en geluk van bovengenoemde doelgroep. Een mooie dag uit, voor en met organisaties van mensen met een beperking; voor ‘Merels’ en hun begeleid(st)ers. Aanvragen hiervoor kunnen gedaan worden bij het secretariaat.

Voor jou een mooie tas, de ‘Merels’ een mooie dag

De Merel Munt Foundation (MMF) is opgericht door het succesvolle merk Merel by Frederiek. Deze foundation, met een onafhankelijk bestuur, wil graag een bijdrage leveren aan het welzijn en geluk van meervoudig gehandicapte kinderen en jongvolwassenen. De Merel Munt Foundation organiseert daarom jaarlijks een tweetal Merel Munt dagen. Een mooie dag uit, voor en met organisaties van mensen met een beperking; voor ‘Merels’ en hun begeleid(st)ers.

Initiatiefneemster van de Merel Munt Foundation is Frederiek Waninge, de ontwerpster achter het merk Merel by Frederiek. De Merel Munt Foundation is geïnspireerd op haar jongere zusje Merel, die meervoudig gehandicapt is en het symbool van de foundation vormt. Merel staat afgebeeld op de munt die aan ieder product van het merk is gehecht, en staat symbool voor de Merel Munt Foundation. “Merel is mijn inspiratiebron en het toonbeeld van doorzettingsvermogen”, legt Frederiek uit. “Daarom is zij verbonden aan het merk, door haar afbeelding op de munt aan te brengen”

merel-munt.png

Merel